ส่งผ่านจากสิ่งมีชีวิตเรียบง่ายไปสู่มนุษย์

“มันน่าตื่นเต้นที่จะต้องพิจารณาว่า C6 มีชีวิตมานานกว่า 500 ล้านปีรักษาและส่งผ่านจากสิ่งมีชีวิตเรียบง่ายไปสู่มนุษย์ แต่ตอนนี้เรากำลังได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสำคัญของมัน” หลังจากค้นพบหน้าที่ของ C6 นักวิจัยได้รับสิทธิในการตั้งชื่อและขอความช่วยเหลือจากชุมชนในการดำเนินการดังกล่าว ดร. สจ๊วตกล่าวว่า “ชื่อปัจจุบัน C6orf106 สะท้อนให้เห็นถึงตำแหน่งของยีนภายในจีโนมของมนุษย์