ผู้ป่วยรายนี้กับผู้ป่วยอื่นในฐานข้อมูลการเรียกร้องสิทธิที่มีมากกว่า 25 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะทางประชากรภาวะสุขภาพพื้นฐานและมาตรการการใช้บริการด้านการดูแลสุขภาพเช่นการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลและการ readmissions ภายใน 30 วันการเข้าชมแผนกฉุกเฉินวัน ด้วยการเยี่ยมชมโรงพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งครั้งและค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ

นักวิจัยได้วิเคราะห์ต้นทุนการดูแลสุขภาพและผลการใช้ประโยชน์และแนวโน้มที่จุดติดตามผลสองถึงห้าปีและ 10 ปี ผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินไม่ได้รับการรักษามีอัตราการเข้าพักในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์มีความเสี่ยงต่อการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 ภายใน 30 วันร้อยละ 17 มีโอกาสเข้ารับการรักษาในแผนกฉุกเฉินและมีผู้ป่วยมากกว่า 52 ราย การเข้ารับการรักษาผู้ป่วยนอกเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีอาการสูญเสียการได้ยิน เมื่อนักวิจัยได้คำนวณว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นจำนวน 22,434 เหรียญซึ่งเป็นไปได้จากการรับบริการที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียโดยรวมแล้วมีเพียงประมาณ 600 เหรียญสหรัฐต่อปีเท่านั้น