ถนนใหม่เป็นเรื่องยากที่จะสร้างและมีราคาแพงเนื่องจากไม่มีพื้นที่และมีการเวนคืนที่ดินในเมืองสูง รัฐบาลได้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าและทางรถไฟใต้ดินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งมวลชนของเมืองด้วยความหวังที่จะช่วยลดความต้องการรถยนต์ส่วนตัว ในช่วงระยะเวลาก่อสร้างไชยวัฒน์ยังได้แนะนำให้ผู้ขับขี่ใช้เส้นทางอื่น

เช่นมอเตอร์เวย์ภายนอกและเส้นทางทางด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้าง อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้บริการเรือพายเรือบนคลองแสนแสบซึ่งเป็นคลองใหญ่ของเมืองซึ่งไหลออกมาจากย่านมีนบุรีในเขตชานเมืองถึงประตูน้ำในเขตตัวเมือง มีทั้งหมด 28 ท่าในบริเวณที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์คลองแสนแสบ ผู้ขับขี่ยังได้รับคำแนะนำให้ตรวจสอบสภาพการจราจรบนแอพพลิเคชั่นบนมือถือก่อนที่จะออกจากบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดของการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน