เมื่อนักวิจัยปิดกั้นการเปลี่ยนแปลงโครงกระดูกของแอกตินแมคโครฟาจก็จะไม่ถูกอัดประจุมากเกินไปแม้ว่าจะมีการลบยีนส์นาฬิกา นี่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นการเสริมความแข็งแรงของโครงกระดูกแอคตินของเซลล์ซึ่งทำให้พวกมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นเพียงยีนสัญญาณนาฬิกาที่ควบคุมการสลับโครงกระดูกของเซลล์แอกตินในแมคโครฟาจ

นักวิจัยพบว่าการลบยีนนาฬิการ่างกายอื่น ๆ นั้นไม่มีผลเหมือนกัน เมื่อเราเข้าสู่ยุคของการต่อต้านแบคทีเรียต่อยาปฏิชีวนะมันก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นที่จะเข้าใจว่าภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติของเรานั้นทำงานอย่างไร เราอาจจะสามารถใช้ยาบางชนิดที่กำลังทดสอบเพื่อเปลี่ยนนาฬิการ่างกายเป็นซุปเปอร์มาโครฟาจมาก ๆ แต่นาฬิการ่างกายของเรายังได้รับผลกระทบจากสิ่งต่าง ๆ เช่นเมื่อเรานอนและกิน