การดูแลรักษาความคิดเชิงบวกและความรู้สึกผ่านโปรแกรมการแทรกแซงสามารถช่วยให้ผู้ป่วยให้บรรลุผลโดยรวมดีขึ้นเมื่อมันมาถึงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของพวกเขาตามกระดาษรีวิวเผยแพร่ในวันนี้ในวารสารของวิทยาลัยอเมริกันของโรคหัวใจ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการส่งเสริมสุขภาพแปดส่วนโดยที่บทความแต่ละฉบับจะเน้นที่ปัจจัยความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

สำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด Darwin R. Labarthe, MD, MPH, PhD, ศาสตราจารย์สาขาเวชศาสตร์ป้องกันที่มหาวิทยาลัย Northwestern University Feinberg School of Medicine และ ผู้เขียนนำเรื่องบทวิจารณ์ “เราเน้นว่าความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตวิทยาอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ลดลงของโรคหัวใจได้หรือไม่